ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

Η διακρατική υιοθεσία είναι η υιοθεσία ενός παιδιού από μια χώρα διαφορετική από τη χώρα κατοικίας των υποψήφιων θετών γονέων (ΥΘΓ) και είναι πλέον διαδεδομένη ως θεσμός και στην Ελλάδα. Πολλά ζευγάρια και μόνα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, στρέφονται στη διακρατική υιοθεσία.

Το 2009 η Ελλάδα κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993 για την Διεθνή Προστασία των Παιδιών στις Διακρατικές Υιοθεσίες με τον νόμο  3765/2009.

Ρόλος της ΔΚΥ είναι :

  • η ενημέρωση ατόμων (Pre-counseling). Η συμβουλευτική ατόμων και ζευγαριών στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακρατική υιοθεσία. Σε πρώτο επίπεδο προτείνεται μια διά ζώσης συνάντηση ώστε να γνωριστεί ο επαγγελματίας με τον ενδιαφερόμενο. Να συζητηθούν οι σκέψεις, οι προσδοκίες και οι αγωνίες και στη συνέχεια να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της υιοθεσίας από την εκάστοτε χώρα.
  • η ενημέρωση φορέων για τις διακρατικές υιοθεσίες
  • η αξιολόγηση των υποψήφιων θετών γονέων
  • η προετοιμασία του φακέλου υιοθεσίας
  • η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες στα κράτη υποδοχής των φακέλων
  • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της υιοθεσίας, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της, όπου κρίνεται σκόπιμο και ζητηθεί.

Συγκεκριμένα, η ΔΚΥ καλείται να προετοιμάσει και να υποβάλλει τον πλήρη Φάκελο των υποψηφίων θετών γονιών στις Κεντρικές Αρχές Διακρατικών Υιοθεσιών μέσω της Κεντρικής Αρχής της Ελλάδος για τις Διακρατικές Υιοθεσίες (ΚΑΔΥ) – αφορά σε χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης του 1993- ή να αποστείλει τον πλήρη Φάκελο των υποψηφίων θετών γονέων στην Υπεύθυνη Αρχή Υιοθεσιών των χωρών προέλευσης που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης, επιτρέπουν όμως νομοθετικά τη διακρατική υιοθεσία και σέβονται τις αρχές και τη δεοντολογία της Σύμβασης της Χάγης.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ