ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ελληνικός Κλάδος παρέχει διακρατικές κοινωνικές υπηρεσίες συνεργαζόμενος με το διεθνές δίκτυο της ΔΚΥ. Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες (περιφέρειες, υπουργεία, νοσοκομεία κλπ.), μη κυβερνητικοί φορείς αλλά και Πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες του Εξωτερικού μέσω των Κλάδων, ζητούν τη διαμεσολάβηση του Ελληνικού Κλάδου σε υποθέσεις παιδικής προστασίας, οικογενειακών προβλημάτων και προστασίας ευάλωτων ενηλίκων για τις οποίες απαιτούνται ενέργειες κοινωνικής ή άλλης υπηρεσίας που εδρεύει σε ξένη χώρα.

Τα αιτήματα παιδικής προστασίας συνήθως σχετίζονται με :

 • διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας για θέματα παιδικής προστασίας
 • επιμέλεια του παιδιού
 • γονική μέριμνα
 • κακομεταχείριση των παιδιών
 • δικαιώματα επικοινωνίας του παιδιού με τον ένα γονέα που διαβιεί στο εξωτερικό
 • απαγωγή του παιδιού από τον ένα γονέα
 • οικογενειακή επανένωση
 • αναζήτηση εγγράφων/πιστοποιητικών
 • συμβουλευτική υποστήριξη

Τα αιτήματα προστασίας ενηλίκων ή/και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων συνήθως σχετίζονται με :

 • αναζήτηση ριζών (από άτομα που έχουν υιοθετηθεί διακρατικά και επιθυμούν να μάθουν για τη βιολογική τους οικογένεια και να έρθουν σε επαφή μαζί της ή από άτομα/οικογένειες που αναζητούν τους βιολογικούς τους συγγενείς που έχουν υιοθετηθεί)
 • αναζήτηση πιστοποιητικών, ιατρικών/νομικών/εκπαιδευτικών εγγράφων και άλλων δικαιολογητικών στο εξωτερικό
 • θέματα επαναπατρισμού
 • θέματα προστασίας ατόμων με προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας
 • συμβουλευτική υποστήριξη