Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος
Δεριγνύ 24,  2ος όροφος
Αθήνα 104 34

Τηλ.: 210 3636191/ 210 3617710
Φαξ: 210 3612433
Email: info@iss-greece.gr

Ώρες Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 17:00