ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ομάδα των επαγγελματιών της ΔΚΥ

Δέσποινα Οικονόμου: Διευθύντρια Κοινωνική Λειτουργός, ΒΑ Social Sciences, MSc Social Policy and Planning

Αντωνακάκη Πηνελόπη: Κοινωνική Λειτουργός-Συντονίστρια Διαχείρισης Περιπτώσεων, Μ.Sc., Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων

Αναστασάκη Εμμανουέλα: Κοινωνική Λειτουργός- Χειρίστρια διακρατικών υιοθεσιών και υποθέσεων – ειδικευμένη στην Υπαρξιακή Συστημική Ψυχοθεραπεία

Αδελφοπούλου Χριστίνα: Κοινωνιολόγος-Διοικητική Υπάλληλος