ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος αποτελεί εγκεκριμένο πλαίσιο πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η εκπαίδευση των φοιτητών εστιάζει στη διακρατική κοινωνική εργασία. Ο φοιτητής μπορεί σε συνεργασία με τον επαγγελματία να δουλέψει σε διακρατικές υποθέσεις και να παρακολουθήσει τις διαδικασίες των διακρατικών υιοθεσιών.