ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

– Είμαι υποψήφιος/-α μονογονέας μπορώ να υιοθετήσω;

Ναι. Ο ελληνικός αστικός κώδικας επιτρέπει την υιοθεσία από μονογονέα. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να εξετάζεται το τι προβλέπει η  νομοθεσία της χώρας προέλευσης του παιδιού.

– Ενδιαφέρομαι να υιοθετήσω και είμαι μητέρα/πατέρας βιολογικών παιδιών, μπορώ να υιοθετήσω;

Ναι. Η ύπαρξη βιολογικών παιδιών δεν αποκλείει κάποιο άτομο από τη δυνατότητα να υιοθετήσει.

– Μένω στο εξωτερικό αλλά ενδιαφέρομαι να υιοθετήσω διακρατικά από την  Ελλάδα. Πως μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία για να υιοθετήσω;

Οι υποψήφιοι θετοί γονείς ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους αξιολογούνται στον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

– Πόσος καιρός χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια διακρατική υιοθεσία;

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι η αξιολόγηση των ΥΘΓ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε έξι μήνες από τη στιγμή της υποβολής και έγκρισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαφέρει ανάλογα και με τη νομοθεσία που ισχύει στις χώρες στις οποίες υποβάλλεται το αίτημα για διακρατική υιοθεσία.

– Μπορώ να κάνω ταυτόχρονα αίτηση για εθνική και διακρατική υιοθεσία;

Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.