Αρχική Σελίδα

Θέση Εργασίας στη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος

Δείτε περισσότερα…

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ είναι μία  διεθνής,  ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση (Ν.Π.Ι.Δ.), πιστοποιημένη ως Φορέας παροχής κοινωνικής μέριμνας με την Υπουργική Απόφαση Γ.Π. Π2γΟικ./681/23.2.2011 (ΦΕΚ 25τ/ΤΒ/17.1.12) ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αναγνωρισμένη με το  Π.Δ. 226/99 (ΦΕΚ 190/Α’/20.9.99)καθώς και με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993 για τις Διεθνείς Υιοθεσίες,  ως εξειδικευμένη στον χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών.

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ:

Προστασία, υπεράσπιση δικαιωμάτων και παροχή βοήθειας σε άτομα και οικογένειες, των οποίων τα μέλη έχουν διασπασθεί σε δύο ή περισσότερες χώρες εξαιτίας  ηθελημένης ή βίαιης μετακίνησης, μετανάστευσης ή εκτοπισμού και αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικογενειακά, ψυχολογικά, νομικά προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα. Η διεθνής προστασία των παιδιών είναι το κύριο μέλημα της Οργάνωσης.

Η Δ.Κ.Υ.-Ελληνικός Κλάδος είναι η μόνη μη Κυβερνητική Οργάνωση μεταξύ των αναγνωρισμένων  και πιστοποιημένων Φορέων για το χειρισμό των διακρατικών υιοθεσιών (ΠΔ 226/99).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι δραστηριότητες του Κλάδου, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, διέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Κλάδος ενεργεί σε τομείς που καλύπτονται από:

  • Τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού (United Nations Convention on the Rights of Child).
  • Τη Συνθήκη Γενεύης του 1951 για το καθεστώς του πρόσφυγα (1951 Refugee Convention).
  • Τη Συνθήκη της Χάγης του 1961 για την Προστασία των Ανηλίκων.
  • Τη Συνθήκη της Χάγης του 1980 σχετικά με την Απαγωγή Παιδιών (Convention on the Civil aspects of international Child Abduction).
  • Τη Συνθήκη της Χάγης του 1993 σχετικά με τη Προστασία των Παιδιών σε Διακρατικές Υιοθεσίες (Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of inter-country adoption).

 

 

Δεριγνύ 24, Αθήνα 104 34
Τηλ.: 210 3636191/ 210 3617710
Φαξ: 210 3612433
Email: issgr@otenet.gr

Ωράριο λειτουργίας
ΔΕ-ΠΑ: 09:00 – 19:00

Διαβάστε την ιστορία της μικρής Μελίνας

Κάντε κλικ εδώ

Τελευταία Νέα