ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΔΚΥ ιδρύθηκε το 1924, ως αποτέλεσμα των μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων που συνέβαιναν ανά τον κόσμο εκείνη την εποχή, για να βοηθήσει οικογένειες που βρίσκονταν διασπασμένες σε δύο (ή περισσότερες) χώρες. Ο Ελληνικός Κλάδος είναι από τους πρώτους που λειτούργησαν διεθνώς. Αρχικός στόχος του Ελληνικού Κλάδου ήταν να βοηθήσει τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που κατέφυγαν στην Ελλάδα το 1922. Έτσι, συστήνεται το 1924 το πρώτο Διεθνές Συμβούλιο της ΔΚΥ. Μαζί με την Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Τουρκία και Τσεχοσλοβακία, η Ελλάδα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Οργάνωσης.

H ΔΚΥ έχει μακρά εμπειρία στις διακρατικές υιοθεσίες, καθώς η Οργάνωση από την δεκαετία του 1950 μεριμνούσε για τις διακρατικές υιοθεσίες που γίνονταν τότε με χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α., με παιδιά που βρίσκονταν στα ελληνικά κρατικά ιδρύματα.

Σημεία αναφοράς της ιστορίας του Ελληνικού Κλάδου υπήρξαν:

  • Το 1973 συστάθηκε το Πρόγραμμα Προσφύγων του Λαυρίου. Ο Ελληνικός Κλάδος ήταν υπεύθυνος για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών του πληθυσμού. Ξεκίνησε φιλοξενώντας 68 πρόσφυγες ετησίως από διαφορετικά μέρη του κόσμου που βίωναν πολιτική κρίση και ξεπέρασε τους 550.
  • Το 1977 συστάθηκε μια ομάδα επαγγελματιών ειδικευμένων στο οικογενειακό δίκαιο για την παροχή κοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής σε διαπολιτισμικές οικογένειες και ζευγάρια. Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα οικογενειακής διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής, το οποίο βοήθησε να αναδειχτούν κενά στη νομοθεσία του οικογενειακού δικαίου με στόχο τόσο την ισότητα μεταξύ των συζύγων όσο και την προσωπική αυτοβελτίωση του καθένα για τον εαυτό του, τη σχέση του ζευγαριού και τα παιδιά τους.
  • Το 1995 η ΔΚΥ κλήθηκε από το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας να συμμετάσχει στην Επιτροπή Υιοθεσιών, καταθέτοντας πρόταση για την αναμόρφωση του Νομοσχεδίου για τις διακρατικές υιοθεσίες,  με γνώμονα την προστασία των παιδιών και με στόχο να οριστούν  εξειδικευμένες υπηρεσίες και οργανώσεις που θα διεξάγουν τις διακρατικές υιοθεσίες.
  • Το 1999 Εκδίδεται από τον Ελληνικό Κλάδο ένας πρότυπος Οδηγός Φορέων και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο και Πρόσφυγες, ο οποίος μεταφράστηκε σε 12 διαφορετικές γλώσσες για να είναι απόλυτα χρηστικός από όλους τους εξυπηρετούμενους.

Ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και ψυχή της Οργάνωσης υπήρξε η κυρία Χρυσούλα Κοντογιάννη, η οποία ξεκίνησε να εργάζεται στον Ελληνικό Κλάδο το 1980 και διετέλεσε διευθύντρια του Ελληνικού Κλάδου από το 1984 έως το 2019. Με επιμονή και αφοσίωση στο θεσμό των διακρατικών υιοθεσιών, η κυρία Κοντογιάννη υπήρξε σημείο αναφοράς στα άτομα που συμμετείχαν στην κύρωση της σύμβασης της Χάγης (1993) στην Ελλάδα.