ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διεθνές Συμβούλιο λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Δικτύου της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί το σώμα ελέγχου της Δ.Κ.Υ.

Η Γενική Γραμματεία με έδρα τη Γενεύη, αποτελεί τη λειτουργική δομή της Δ.Κ.Υ. και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της. Συνίσταται από το τμήμα διοίκησης, το τμήμα διακρατικής ανάπτυξης και συνεργασίας, και το κέντρο αναφοράς σχετικά με τη νομοθεσία και τις καλές και κακές πρακτικές στη διεθνή υιοθεσία, καθώς και στη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε εναλλακτική φροντίδα. Διευθύνεται από το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή στην οποία αναφέρεται.

Η Συμβουλευτική Επαγγελματική Επιτροπή παρέχει επαγγελματικές απόψεις και αποφάσεις των εμπειρογνωμόνων Διευθυντών των Κλάδων και διατυπώνει προτάσεις για τη Διοικούσα Επιτροπή και το Διεθνές Συμβούλιο.

Οι συντονιστές σε εθνικό επίπεδο έχουν τον ρόλο της διαχείρισης των διακρατικών περιπτώσεων παιδικής προστασίας και άλλων ευάλωτων ομάδων και τον συντονισμό των ομάδων των κοινωνικών λειτουργών.– παράλληλα με pac

ΚΛΑΔΟΙ

Το δίκτυο της Δ.Κ.Υ. αποτελείται από:

20 Εθνικούς Κλάδους και συνεργαζόμενα γραφεία που συντονίζονται από τη Γενική Γραμματεία στη Γενεύη και από 120 Αντιπροσώπους παγκοσμίως.

Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αντιπροσωπεύεται στο Διεθνές Συμβούλιο της Οργάνωσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και το Διευθυντή του Κλάδου. Τα μέλη του ΔΣ είναι άμισθα και εθελοντικά.

Το επιστημονικό προσωπικό του είναι εξειδικευμένο και με πολυδιάστατη επαγγελματική εμπειρία. Παρέχει υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο που χρειάζεται κοινωνικές υπηρεσίες διαπολιτισμικού ή διακρατικού χαρακτήρα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΥ, είναι η εξής:

Ιωάννα Σεγδίτσα – Πρόεδρος/ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας

Ιωάννα Βελερή Τριανταφύλλου – Α’ Αντιπρόεδρος/ Βιοχημικός

Μπαϊτζάρ Γαζεριάν – Β’ Αντιπρόεδρος/ Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας

Άννα Α. Τσαγκόγιωργα – Γενική Γραμματέας/ Φιλόλογος

Βασιλική Θεοδωροπούλου – Ταμίας/ Οικονομολόγος

Ελένη Αργυριάδου – Μέλος/ Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Μαργαρίτα Μπαρμακέλλη – Μέλος/ Κοινωνική Λειτουργός

Γεωργία Παπαχρήστου – Μέλος/ Κοινωνική Λειτουργός

Άννα Ι. Τσαγκόγιωργα – Μέλος/ Δικηγόρος.