ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (ΔΚΥ) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που αποτελείται από 140 Κλάδους-Εκπρόσωπους παγκοσμίως. Ο Ελληνικός Κλάδος είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας και από τους πρώτους που λειτούργησαν διεθνώς.

Η διακρατική παιδική προστασία μαζί με τις διακρατικές υιοθεσίες, την αναζήτηση ριζών και τη συμβουλευτική διαπολιτισμικών οικογενειών είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες εξειδίκευσης του Ελληνικού Κλάδου της ΔΚΥ.

Βασικός σκοπός και όραμά μας είναι η προστασία, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η παροχή βοήθειας σε άτομα και οικογένειες των οποίων τα μέλη έχουν διασπασθεί σε δύο ή περισσότερες χώρες εξαιτίας ηθελημένης ή βίαιης μετακίνησης, μετανάστευσης ή εκτοπισμού και αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικογενειακά, ψυχολογικά και νομικά προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα.

Η Δ.Κ.Υ.-Ελληνικός Κλάδος είναι η μόνη μη Κυβερνητική Οργάνωση μεταξύ των αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων Φορέων για το χειρισμό των διακρατικών υιοθεσιών (ΠΔ 226/99).

Η προστασία των παιδιών διεθνώς είναι το κύριο μέλημα της Οργάνωσης τόσο μέσα από τις διακρατικές υποθέσεις όσο και στις διακρατικές υιοθεσίες.