25/06/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η Διαδικτυακή Ημερίδα «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» που είχε ως σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΔΚΥ) με τίτλο «Δυσκολίες, εμπόδια και πρακτικές στην υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών στην Ελλάδα: οι απόψεις των κοινωνικών λειτουργών και των θετών γονέων. Μια επιστημονική μελέτη για τα έτη 2011-2019».

Η έρευνα αυτή που εντάχθηκε στο έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος, είχε ως στόχο να διερευνήσει σε βάθος τις πρακτικές και τα εμπόδια στην υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών που γίνονται στην Ελλάδα καλύπτοντας ερευνητικά το διάστημα 2011-2019.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων που απευθύνθηκαν αφενός σε γονείς που έχουν ήδη υιοθετήσει παιδιά διακρατικά, αφετέρου στους επαγγελματίες που εργάζονται στους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διακρατικών υιοθεσιών στη χώρα μας.

Μέσω της έρευνας, μεταξύ άλλων, χαρτογραφήθηκαν:

 • Οι χώρες προέλευσης των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί διακρατικά
 • Οι λόγοι για τους οποίους οι θετοί γονείς επιλέγουν συγκεκριμένες χώρες προέλευσης
 • Δημογραφικά στοιχεία των θετών γονέων
 • Δημογραφικά στοιχεία των υιοθετημένων παιδιών
 • Οι δυσκολίες που εμφανίζονται στις απαιτούμενες δικαστικές και διοικητικές ενέργειες
 • Οι δυσκολίες των γονέων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
 • Το επίπεδο εκπαίδευσης – εξειδίκευσης των αρμόδιων κρατικών υπαλλήλων ως προς τις διακρατικές υιοθεσίες
 • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αξιολόγηση των υποψήφιων θετών γονέων
 • Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι στο έργο τους

Παράλληλα, η έρευνα ανέδειξε σημαντικά ζητήματα του πεδίου ως προς:

 •   Την ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης των υποψήφιων θετών γονέων.
  •       Την ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης των  επαγγελματιών στις διακρατικές
  υιοθεσίες.
  •       Τις διαφορές στις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων θετών γονέων.
  •       Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θετοί γονείς κατά τη διάρκεια της
  διαδικασίας.
  •       Τα θέματα διαφορετικότητας και πως αυτά επιδρούν στην προσαρμογή του
  παιδιού.
  •       Την ανάγκη ενίσχυσης της συμβουλευτικής γονέων μετά την ολοκλήρωση της
  υιοθεσίας.

Ακόμη, η έρευνα κατέλειξε σε σειρά προτάσεων, μεταξύ των οποίων:

 • Η εφαρμογή του νόμου 4538/2018 που προβλέπει εκπαίδευση των υποψήφιων θετών γονέων και στις διακρατικές υιοθεσίες και θα περιλαμβάνει πληρέστερο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τόσο για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, όσο και για τους γονείς.
 • Η ανάληψη των σχετικών υποθέσεων να γίνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς με εξειδίκευση στις διακρατικές υιοθεσίες.
 • Η παροχή συστηματικής εποπτείας στους Κοινωνικούς Λειτουργούς.
 • Η δημιουργία προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης των θετών γονέων πριν αλλά και μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας σε συνεχή βάση.
 • Η επεξεργασία με τους θετούς γονείς των στάσεων, αντιλήψεων και άλλων θεμάτων που άπτονται της διαπολιτισμικότητας.
 • Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση συντελεστών βασικών δομών της κοινωνίας ως προς τις διακρατικές υιοθεσίες, τη συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
 • Η δημιουργία Οδηγού Καλών Πρακτικών.
 • Η ύπαρξη ενός εξειδικευμένου φορέα σε ζητήματα συμβουλευτικής για θετούς γονείς.
 • Η ενίσχυση άλλων φορέων (ΜΚΟ) για να αναλάβουν ενεργό ρόλο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Η εξασφάλιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών.

 

Το έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία- Ελληνικός Κλάδος.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το:

Γραφείο Τύπου Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας

Δεριγνύ 24, Αθήνα, 10434

Τηλ: 6977-561331

Ιστοσελίδα: https://issgreece.gr/

Facebook page: https://www.facebook.com/internationalsocialservicegreece/

Μπορείτε να κατεβάσετε σε αρχείο PDF το δελτίο τύπου πατώντας  εδώ