1/6/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες»

Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΔΚΥ) ξεκίνησε πρόσφατα την εκπόνηση μιας σημαντικής έρευνας στο πεδίο των διακρατικών υιοθεσιών στην Ελλάδα, επιχειρώντας να μελετήσει ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει επί της ουσίας αχαρτογράφητο.

Η έρευνα που εντάσσεται στο έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία- Ελληνικός Κλάδος, έχει ως στόχο να διερευνήσει σε βάθος τις πρακτικές και τα εμπόδια στην υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών που γίνονται στην Ελλάδα καλύπτοντας ερευνητικά το διάστημα 2011-2019.

Η μελέτη θα διεξαχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται αφενός σε γονείς που έχουν ήδη υιοθετήσει παιδιά διακρατικά, αφετέρου στους επαγγελματίες που εργάζονται στους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διακρατικών υιοθεσιών στη χώρα μας.

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει πλήρως τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις πρακτικές του πεδίου και να οδηγήσει στη συγγραφή ενός οδηγού καλών πρακτικών για τους επαγγελματίες και τους υποψήφιους θετούς γονείς.

Σημειώνεται ότι «Διακρατικές» ονομάζονται οι υιοθεσίες στις οποίες το παιδί διαμένει σε κράτος διαφορετικό από αυτό που διαμένει ο υποψήφιος θετός γονέας και απαιτείται η μετακίνησή του με την ολοκλήρωση της υιοθεσίας.

  

Το προφίλ της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (ΔΚΥ) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1924, ως αποτέλεσμα των μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων που συνέβαιναν ανά τον κόσμο εκείνη την εποχή, για να βοηθήσει οικογένειες που βρίσκονταν διασπασμένες σε δύο (ή περισσότερες) χώρες.

Ο Ελληνικός Κλάδος είναι ιδρυτικό μέλος της ΔΚΥ και από τους πρώτους που λειτούργησαν διεθνώς. Ιδρύθηκε το 1924 με αρχικό στόχο να βοηθήσει τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που κατέφυγαν στην Ελλάδα το 1922, ενώ σήμερα αποτελεί τη μοναδική ελληνική οργάνωση που παρέχει διακρατικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Από το 1950 ο Ελληνικός Κλάδος έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό διακρατικών υιοθεσιών, καθώς είναι η μοναδική ΜΚΟ που έχει αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος να χειρίζεται και να συμπράττει στις υποθέσεις διακρατικών υιοθεσιών.

Οι διακρατικές υιοθεσίες μαζί με τη διακρατική παιδική προστασία και τη συμβουλευτική διαπολιτισμικών οικογενειών είναι οι τρεις βασικοί άξονες εξειδίκευσης του Ελληνικού Κλάδου της ΔΚΥ.

 

Το έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία- Ελληνικός Κλάδος.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε αρχείο PDF το δελτίο τύπου πατώντας  εδώ