Ευαισθητοποίηση παιδιών Νηπιαγωγείου στις δράσεις της ΔΚΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

  • Σχεδιασμός Παρέμβασης

Στις 31/10/2023 η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος έλαβε πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα  του 5ου Νηπιαγωγείου Βριλησσίων:

Το πρόγραμμα  «Μπες στα παπούτσια μου», σύμφωνα με την επιστολή που λάβαμε «(…)έχει στόχευση την κατανόηση των εννοιών  του εθελοντισμού, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. (…)

Εκπρόσωποι  των φορέων (ΜΚΟ) θα επικοινωνήσουν την δράση τους στη σχολική κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μας θα ενημερωθούν για τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά και οι οικογένειες τους,  σε κάθε σημείο του πλανήτη , και θα ανακαλύψουν τρόπους που μπορούν εμπράκτως να βοηθήσουν. (…)

Σε αυτό μας το πρόγραμμα βασική μας στόχευση είναι  η καλλιέργεια στάσεων προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης  πρωτοβουλιών. (…)».

Με αφορμή την προαναφερθείσα πρόσκληση, πραγματοποιήθηκε ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με σκοπό να συζητηθεί αν ταιριάζει στους σκοπούς της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας-Ελληνικός Κλάδος να συμμετάσχει στη δράση. Ποιες δράσεις της Υπηρεσίας θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στα παιδιά, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους; Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κρίθηκε ότι θα ήταν γόνιμη η παρουσίαση του διεθνικού χαρακτήρα της Οργάνωσης και η εστίαση σε ζητήματα διαφορετικότητας, ισότητας και δικαιωμάτων των παιδιών. Ακολούθησε καταιγισμός ιδεών σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα παρουσίασης της δράσης της Υπηρεσίας στα παιδιά. Μεταξύ των προτάσεων ήταν οι ακόλουθες: Αφήγηση παραμυθιού σχετικής θεματικής, κυνήγι θησαυρού, κουκλοθέατρο, παιχνίδι ρόλων(role playing). Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη μια συνάντηση στο χώρο του Νηπιαγωγείου, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η παρέμβαση, προκειμένου να γίνει η γνωριμία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το χώρο, το διαθέσιμο χρόνο για την παρουσίαση, τη σύνθεση και το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, το γνωστικό  υπόβαθρο  των παιδιών και τους τρόπους εμπλοκής των Νηπιαγωγών στη δράση.

  • Προετοιμασία Παρέμβασης

Οι δράσεις που επιλέχθηκαν ήταν οι εξής: παιχνίδι γνωριμίας, αφήγηση παραμυθιού και κυνήγι θησαυρού. Αναζητήθηκε παραμύθι σχετικής θεματικής, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία του τρόπου αφήγησης και επελέγησαν τα περιεχόμενα που θα αξιοποιούνταν. Συνεχίζοντας, δόθηκε έμφαση στην οργάνωση του κυνηγιού του θησαυρού. Ένα σημείο δυσκολίας αποτέλεσε η επιλογή του τελικού θησαυρού. Ωστόσο, αποφασίστηκε η δημιουργία δύο κολλάζ (για τις δύο τάξεις) που περιείχαν κάποια βασικά δικαιώματα των παιδιών. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε πέντε γρίφους με ομοιοκαταληξία σχετικούς με τα δικαιώματα των παιδιών, τους εκτυπώσαμε και τους τοποθετήσαμε σε φακέλους. Σε κάθε φάκελο αναγραφόταν ένα δικαίωμα που σχετιζόταν με τον προηγούμενο γρίφο.

  • Υλοποίηση Παρέμβασης

Στις 24/11/2023 πραγματοποιήθηκε η δράση στο Νηπιαγωγείο. Η παρέμβαση ξεκίνησε με ένα παιχνίδι γνωριμίας. Έπειτα,  η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου έκανε μία μικρή εισαγωγή σχετικά με το έργο της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας-Ελληνικός Κλάδος και τα δικαιώματα των παιδιών παγκοσμίως. Στη συνέχεια, έγινε η αφήγηση του παραμυθιού στα παιδιά. Στο τέλος του παραμυθιού, συζητήθηκαν ζητήματα διαφορετικότητας, ισότητας, καθώς και του ρόλου της Υπηρεσίας στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών όλου του κόσμου. Η δράση ολοκληρώθηκε με το κυνήγι θησαυρού, το οποίο ενθουσίασε παιδιά και ενήλικες. Έτσι, η παρέμβαση έκλεισε με την τελική παρουσίαση κάποιων δικαιωμάτων των παιδιών, όπως οικογένεια, εκπαίδευση, σπίτι, ταυτότητα και τοιχοκολλήσαμε το κολλάζ στην τάξη τους.

  • Συμπέρασμα

Η πρόσκληση του Νηπιαγωγείου, δημιούργησε μια θετική διάθεση για συμμετοχή, αλλά και προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο συμμετοχής της Υπηρεσίας στο πρόγραμμα σε σχέση με την ηλικία των παιδιών. Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν δραστηριότητες με διαδραστικό χαρακτήρα, προκειμένου να παρουσιαστεί τόσο το έργο της Υπηρεσίας όσο και έννοιες δικαιωμάτων και διαπολιτισμικότητας με βιωματικό τρόπο στα παιδιά. Mέσα από παραγωγική συνεργασία και ομαδικότητα η δράση υλοποιήθηκε με επιτυχία. Τέλος, η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε αφορμή και κινητοποίηση για μελλοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

 

Ειρήνη Δεσποτίδη                

Κοινωνική Λειτουργός         

 

Μαρίζα Τζώρτζη

Εκπαιδευόμενη Κοινωνική Λειτουργός

 

Ραμαντάνη Βασιλεία Άννα

Εκπαιδευόμενη Κοινωνική Λειτουργός