Εορταστική εκδήλωση

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος στις 5/4/2019 πραγματοποίησε μια εορταστική εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Caravel για την ενίσχυση των σκοπών της.